Dovanų kortelių taisyklės

 

 

SOULZ DOVANŲ KORTELIŲ TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios SOULZ dovanų kortelių taisyklės  (toliau – Taisyklės) galioja nuo 2024 m. birželio mėn. 04 dienos.
  2. Taisyklės nustato SOULZ dovanų kortelių (toliau – Dovanų kortelė arba Kortelė) įsigijimo ir naudojimo sąlygas bei taisykles.
  3. APB „APRANGA“ vykdo ir koordinuoja Dovanų kortelių platinimo programą, kurios metu fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjas / Kortelės turėtojas) gali atlikti išankstinį apmokėjimą ir gauti tą apmokėjimą patvirtinančią virtualią Dovanų kortelę, kuria vėliau gali atsiskaityti už pirkinius elektroninėje parduotuvėje www.soulz.lt ir visose Apranga grupei priklausančiose fizinėse parduotuvėse Lietuvoje.
  4. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kortelę, sutinka su šiomis Taisyklėmis. Šios Taisyklės galioja bei visa apimtimi taikomos ir asmenims, kuriems Pirkėjas teisėtai perleidžia Dovanų kortelę naudojimui.
  5. Dovanų kortelė – tai virtuali kortelė siunčiama į įsigijimo metu nurodytą el. paštą arba Kortelės turėtojo atspausdinta virtuali kortelė su identifikaciniu numeriu (unikaliu kodu), patvirtinanti Kortelės turėtojo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikianti Kortelės turėtojui teisę ja atsiskaityti už prekes elektroninėje parduotuvėje www.soulz.lt bei visose Apranga grupei priklausančiose fizinėse parduotuvėse Lietuvoje.
  6.  Dovanų kortelė yra daugkartinė, t. y. joje esančią pinigų sumą galima panaudoti per kelis kartus skirtingose aukščiau paminėtose parduotuvėse.
  7.  Dovanų kortelėje nurodoma ir (arba) įrašoma informacija: Kortelės vertė (nominalas), galiojimo terminas (data), identifikacijos numeris (pateikiamas skaitmenimis, grafiniu kodu), kita informacija, reikalinga Kortelės panaudojimui pagal paskirtį.
 
DOVANŲ KORTELIŲ ĮSIGIJIMAS, NOMINALAI IR GALIOJIMAS
  8. Dovanų kortelę galima įsigyti tik elektroninėje parduotuvėje www.soulz.lt.
  9. Už Kortelę galima atsiskaityti mokėjimo kortele (Visa, Maestro arba Mastercard), elektronine bankininkyste, atliekant tiesioginį pavedimą, Google Pay arba Apple Pay mokėjimo būdais.
 10. Remiantis galiojančiu teisiniu reguliavimu, perkant Kortelę, PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui yra išrašomas ir kartu su Dovanų kortele el. paštu atsiunčiamas Kortelės perdavimo aktas.112
 11. Dovanų kortelės nominalas yra pasirenkamos vertės, sumą pasirenkant 1 EUR tikslumu. Minimali Kortelės nominalo suma yra 10 EUR, o maksimali – 9000 EUR.
 12. Kortelės galiojimo pradžios data yra Kortelės įsigijimo data.
 13. Dovanų kortelė galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jos įsigijimo dienos. Pasibaigus Kortelės galiojimo terminui, Kortelės galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai už nepanaudotą Dovanų kortelės likutį negrąžinami.
 14. Jei Kortelė nepanaudojama per 12 (dvylika) mėnesių nuo Kortelės išdavimo, laikoma, kad Kortelės paslauga Kortelės turėtojui yra visiškai suteikta, tokia Kortelė yra anuliuojama, o pinigai už laiku nepanaudotą Kortelę negrąžinami.
 
DOVANŲ KORTELIŲ GRĄŽINIMAS, NAUDOJIMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR ATSAKOMYB
  15. Kortelė nėra grąžinama ar keičiama į pinigus. Kortele negalima atsiskaityti už kitą Kortelę arba Apranga grupės dovanų kortelę (fizinę).
 16. Atsiskaitymų už pirkinius skaičius yra neribotas, kol Kortelė galioja ir joje yra pakankamas pinigų likutis. Atsiskaityti ta pačia Kortele galima elektroninėje parduotuvėje www.soulz.lt ir/arba skirtingose Apranga grupei priklausančiose fizinėse parduotuvėse Lietuvoje tol, kol bus išnaudota visa Kortelėje esanti suma bet ne vėliau kaip iki Kortelės galiojimo pabaigos.
  17. Jei pirkinio, už kurį atsiskaitoma Kortele, kaina yra mažesnė nei Kortelėje esanti suma, nuo Kortelės nuskaitoma tik pirkiniui apmokėti reikalinga suma. Likusi nepanaudota suma lieka Kortelėje ir gali būti išnaudota kito apsipirkimo metu elektroninėje parduotuvėje www.soulz.lt arba Apranga grupei priklausančioje fizinėje parduotuvėje Lietuvoje.
  18. Pirkinio, už kurį atsiskaitoma Dovanų kortele, sumai viršijus Kortelėje esančią sumą, susidariusį skirtumą galima apmokėti mokėjimo kortele (Visa, Maestro arba Mastercard), elektronine bankininkyste, atliekant tiesioginį pavedimą, Google Pay ar Apple Pay mokėjimo būdais.
  19. Kortelės turėtojas, pateikęs Kortelę vienoje iš Apranga grupei priklausančių parduotuvių Lietuvoje (išskyrus Inditex grupės parduotuves, kaip jos apibrėžtos 20 Taisyklių punkte), gali gauti informaciją apie Korteles galiojimą, nepanaudotą likutį ir pan. Už informacijos teikimą mokestis netaikomas. Atsiskaičius Kortele informacija apie Kortelėje esantį pinigų likutį taip pat nurodoma ir kasos kvite.
  20. Grąžinant prekes, už kurias, perkant www.soulz.lt pilnai ar iš dalies buvo atsiskaityta Kortele, pinigų suma, kuri buvo apmokėta Kortele, yra grąžinama į Kortelę, išskyrus atvejus, kai Dovanų kortele atsiskaityta fizinėje parduotuvėje, tuomet atitinkama suma yra grąžinama išduodant naują Apranga grupės dovanų kortelę. IŠIMTIS: tais atvejais, kai grąžinamos prekės, už kurias pilnai ar iš dalies atsiskaityta Kortele, pirktos  ZARA, Bershka, ZARA HOME, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius ar Pull&Bear fizinėse parduotuvėse, už grąžinamas prekes Kortele sumokėta suma Pirkėjui yra grąžinama suteikiant jam analogiškos vertės atitinkamo prekių ženklo (pvz. Oysho kuponą, jei Kortele atsiskaityta Oysho parduotuvėje) kuponą.
   21. Parduotuvė turi teisę atsiskaitymo metu nepriimti Kortelės jeigu yra įtariama, kad Kortelė yra suklastota.
  22. Nuo Kortelės įsigijimo momento Dovanų kortelės turėtojas yra atsakingas ir užtikrina, kad Kortelės identifikaciniai duomenys (Kortelės vertė (nominalas), išdavimo data, identifikacijos numeris ir kita su Kortele susijusi informacija) netaps žinomi tretiesiems asmenims, kurie, pasinaudoję svetimos kortelės identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti dovanų kortelę, ja pasinaudoti ir (arba) kitaip pakenkti Kortelės turėtojo interesams. Po Kortelės pardavimo / pateikimo Kortelės turėtojui, Pardavėjas už Korteles saugumą nebeatsako ir visa atsakomybė tenka Kortelės turėtojui.
  23. Jei Kortelės turėtojas pažeidė šias Taisykles ir (arba) LR įstatymus ir (arba) užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu APB „APRANGA“ arba kitiems Kortelių turėtojams, Kortelės turėtojo Kortelė gali būti anuliuojama ir pinigai negrąžinami, šiam asmeniui gali būti atsisakyta parduoti naujas Korteles arba teikti informaciją, apie šį asmenį ir jo veiksmus gali būti pranešama teisėsaugos institucijoms.
 
KITOS NUOSTATOS
   24. Taisyklės gali būti vienašališkai keičiamos, apie pakeitimus paskelbus tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios Taisyklės.
   25. Informacija apie Korteles teikiama:

25.1. El. paštu: [email protected]t, telefonu: (8-5) 207 8801;

25.2. Internete: Pirkimo taisyklės | Soulz.lt ir Dovanų kortelės | Soulz.lt

   26. Dovanų kortelės turėtojas ar kitas suinteresuotas asmuo dėl netinkamo kortelių platinimo ir aptarnavimo turi teisę pateikti raštišką pretenziją APB „APRANGA“ adresu: Ukmergės g. 362, LT-14311, Vilnius, Lietuva arba el. paštu [email protected]. APB „APRANGA“ per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų išnagrinėja pretenziją ir suinteresuotam asmeniui pateikia atsakymą paštu, elektroniniu paštu ar kitu suderintu būdu.
 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
   27. Įsigyjant Soulz Dovanų kortelę Pirkėjo/Kortelės turėtojo asmens duomenis tvarkys duomenų valdytojas APB „APRANGA“, į. k. 121933274, adresas Ukmergės g. 362, Vilnius, el. p. [email protected]., tel. nr. +37052390808. Daugiau informacijos apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą Dovanų kortelės įsigijimo tikslu bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimą galite sužinoti Soulz interneto svetainėje skelbiamame privatumo pranešime adresu: Privatumo pranešimas | www.soulz.lt. Turint klausimų dėl vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar siekiant įgyvendinti duomenų subjekto teises, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. p. [email protected].