Privatumo pranešimas


 

Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“
Interneto svetainių www.soulz.lt / www.soulz.lv / www.soulz.ee
ir Mobiliosios programėlės SOULZ
PRIVATUMO PRANEŠIMAS


 

Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. vasario 13 d.

Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“ (toliau – Bendrovė arba mes) saugo informaciją apie Jus, tvarkydama duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR1) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) atsakysime į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Taip pat galėsite susipažinti su savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, slapukų informacija bei atliekamu asmens duomenų tvarkymu Jums naudojantis interneto svetainėmis www.soulz.lt / www.soulz.lv / www.soulz.ee (toliau – Interneto svetainė) bei SOULZ mobiliąja programėle (toliau – Mobilioji programėlė).

Jeigu naudojatės Interneto svetaine ir/ar Mobiliąja programėle, laikysime, kad susipažinote su šiame Privatumo pranešime pateikta informacija ir suteikiate teisę Bendrovei savo asmens duomenis tvarkyti Privatumo pranešime numatytomis sąlygomis. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir laikas nuo laiko apsilankyti mūsų Interneto svetainėje ir/ar Mobiliojoje programėlėje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo pranešimo versiją.

      1. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ INFORMACIJOS APIE JUS APSAUGĄ?

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant Interneto svetainę bei Mobiliąją programėlę, valdytojas – Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“, juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas Ukmergės g. 362, Vilnius.

      2. KODĖL IR KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Kodėl renkame informaciją apie Jus?

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją?

Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?

Sudarome ir vykdome su Jumis pirkimo – pardavimo sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles, teikiame informaciją, susijusią su sutarties vykdymu, prekių užsakymu, grąžinimu, mokėjimais ir administravimu. Vadovaujantis pirkimo taisyklėmis pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę nepilnamečiai nuo 14-18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija, neprivaloma informacija – individualios veiklos numeris, PVM mokėtojo kodas.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Sutarties galiojimo metu ir 5 (penki) metai po sutarties pasibaigimo.

Suteikiame paskyrą internetiniame puslapyje bei Mobiliojoje programėlėje ir užtikriname nepertraukiamą jų veikimą. Paskyrą galima susikurti asmeniui, ne jaunesniam nei 14 metų.

Vardas, pavardė, lytis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant kliento pasirinkimus, išsaugotų pirkinių sąrašą ir techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija, vartotojo pasirinkimu - informacija apie buvimo vietą (pvz., šalis, GPS koordinatės, geografiškai apribota teritorija ir kt.). Lojalumo kortelės duomenys, gimimo data, banko sąskaita pinigų grąžinimui, mokėjimo kortelės informacija.

Turime jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Paskyros registravimui ir administravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol naudojamasi paskyra. Jei klientas nė karto neprisijungė prie savo paskyros Interneto svetainėje bei Mobiliojoje programėlėje 2 (dvejus) metus iš eilės, paskyra pašalinama. Sutikimas dėl paskyros registracijos saugomas 1 (vienerius) metus pasibaigus sutikimo galiojimo laikotarpiui.

Pateikiate prašymą dėl sąskaitos faktūros išrašymo.

Juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, pašto kodas.

Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 

10 (dešimt) metų po sąskaitos faktūros išrašymo.  

Informuojame Jus apie Jums aktualias Bendrovės parduodamas prekes, siųsdami naujienlaiškius jūsų pasirinktu kanalu (el. paštu, SMS, InApp ir aktyviaisiais pranešimais Mobiliojoje programėlėje). Naujienlaiškius užsisakyti gali tik asmenys, sulaukę 14 metų.

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, sutikimo gavimo ar atšaukimo duomenys, klientui siųsta komunikacinė informacija, pasirinkimas paskyroje, kokiu būdu norima gauti naujienlaiškius.


 

Jūs galite bet kada atšaukti naujienlaiškių gavimą paspausdami atsisakymo nuorodą gautame  elektroniniame laiške.

Sutikimą gali duoti tik asmenys, sulaukę 14 metų.


 

 

Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (BDAR 6 str. 1 d. a p. ir  LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 1 d.) Tačiau laikantis LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d. įtvirtintomis sąlygomis  bei neturint jūsų sutikimo, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais BDAR 6 str. 1 d. f p. siekiant savo, kaip duomenų valdytojo teisėtų interesų.

 

3 (tris) metus nuo sutikimo davimo nebent per šį laikotarpį išreikštumėte nesutikimą.

Siųsta komunikacija saugoma 2 (dvejus) metus nuo siuntimo datos.

Kviečiame dalyvauti apklausose apie mūsų prekes ir suteiktų paslaugų kokybę. Apklausoje gali dalyvauti tik asmenys, sulaukę 14 metų.

Siekdami su Jumis susisiekti ir sužinoti jūsų nuomonę bei vertinimus renkame šiuos Jūsų duomenis: elektroninio pašto adresą, įvertinimą apie parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, Jūsų vardą ir/ar pavardę, kurių neprivaloma nurodyti.

Turime teisėtą interesą teirautis apie prekių ir paslaugų kokybę po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo (BDAR 6 str. 1 d. f p.) arba turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

Duomenis saugosime 2 (dvejus) metus po apklausos pakvietimo išsiuntimo  ir pasibaigus nustatytam saugojimo laikotarpiui duomenys bus anonimizuojami be galimybės susieti su konkrečiu asmeniu.

 

Pateikiate mums prašymą, pasiūlymą ar skundą  bendruoju el. pašto adresu, per socialines paskyras ar kitais elektroninių ryšių kanalais.

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai,  susirašinėjimo istorija, kita teikta informacija, susijusi su pateikta užklausa, atsakymas į užklausą.

Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

1 (vienus) metus nuo prašymo, pasiūlymo ar skundo pateikimo datos.

 

Įrašinėjame pokalbius telefonu tam, kad užtikrintume teikiamų paslaugų kokybę, suteiktume tikslią informacija apie teikiamas paslaugas ir teiktume konsultacijas, išnagrinėtume užklausas, skundus ir prašymus

Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys.

Telefonu konsultuojame ne jaunesnius nei 14 metų asmenis.

Turime Jūsų sutikimą BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutinkate tęsti pokalbį) ir turime teisėtą̨ interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, teikti tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas ir konsultuoti, išnagrinėti prašymus, užklausas ar skundus BDAR 6 str. 1 d. f p.)

6 (šešis) mėnesius nuo pokalbio su Jumis.

Pageidaujate įsigyti dovanų kortelę

Dovanų kortelės tipas ir dizainas, dovanų kortelės vertė, dovanų kortelės gavimo būdas ir pasveikinimo tekstas. Tais atvejais, kai klientas pageidauja, kad dovanų kortelė būtų išsiųsta jo nurodytu el. pašto adresu, taip pat tvarkomi duomenys apie asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, elektroninio pašto adresą ir datą, kurią klientas pageidauja išsiųsti dovanų kortelę.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Sutarties galiojimo metu ir 5 (penkis) metus po sutarties pasibaigimo.

Siekiant kompensuoti patirtą žalą ar esant kitoms sąlygoms, siunčiame jums dovanas.

Bendra suma, už kurią elektroninės parduotuvės klientai įsigijo prekių, klientų, įsigijusių prekių elektroninėje parduotuvėje už didžiausias sumas, vardas, pavardė ir prekių pristatymo adresas.

Turime teisėtą interesą  BDAR 6 str. 1 d. f p. (pradžiuginti klientus dovanomis)

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dovanos išsiuntimo.

Turime tikslą jus tinkamai identifikuoti, kad jūsų prekės būtų pristatytos tinkamiems adresatams.

Kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siuntos užsakymo numeris, pirkimo duomenys.

Turime teisėtą interesą  BDAR 6 str. 1 d. f p. Tinkamai įsitikinti dėl kliento tapatybės tam, kad prekės būtyų perduotos tinkamam asmeniui

Prekės atidavimo metu.

Statistikos ir rinkos tyrimų ir duomenų analizės atlikimas.

Gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas elektroninėje parduotuvėje prekes.


 

Atlikdami statistikos ir rinkos tyrimus mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės tikslais mes netvarkome Jus individualizuojančios informacijos. Ši duomenų analizė neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 

Turime teisėtą interesą tobulinti ir plėsti paslaugų teikimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

3 (trejus) metus nuo įsigytos prekės.

Siekiant  padėti klientui išsirinkti tinkamo dydžio prekes, suteikiame galimybę naudotis trečiosios šalies įrankiu (slapukų įskiepiu) PRIME AI, kuris teikia mums tik statistinę, nuasmenintą informaciją, kiek klientų pasinaudojo šiuo įrankiu ir nusipirko prekes naudojantis šio įrankio dydžių rekomendacijomis.

Transakcijos ID, drabužio dydis, pirkto produkto kategorija, rekomenduotas PRIME AI drabužio dydis.

Turime teisėtą interesą  tobulinti ir plėsti paslaugų teikimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Naudojimasis PRIME AI įrankio pagalba BDAR 6 str. 1 d. a) p.)  

Duomenys, kuriuos Jūs patreikiate atlikdami tam tikrus veiksmus, naudojantis PRIME AI įrankiu netvarkomi Bendrovėje. Daugiau informacijos apie naudojamą įrankį galite rasti PRIME AI įrankio privatumo  pranešime:  Privacy Policy - PRIME AI

Bendraudami su Jumis, organizuodami konkursus, žaidimus mūsų socialinių tinklų:

Facebook paskyroje
Apranga Group | Vilnius | Facebook

Instagram paskyroje   Apranga Group (@aprangagroup) • Instagram photos and videos

LinkedIn paskyroje
Apranga Group: My Company | LinkedIn

YouTube kanale  APRANGA Group - YouTube

TikTok kanale
Apranga group (@aprangagroup) | TikTok

Tvarkysime mūsų paskyrose Jūsų pateiktus Jūsų socialinio tinklo paskyros duomenis - paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, Jūsų išreikštas reakcijas („patiktukus“) paskelbtai informacijai, Jūsų paliktus komentarus, mūsų paskyroje Jūsų patalpintą turinį (pvz. jei komentaruose pasidalinsite nuotraukomis ar video įrašais).


 

Žaidimų, konkursų organizavimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime taip, kaip aprašyta šiame Privatumo pranešime.


 

Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose galite įgyvendinti socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka.

Jūsų pateiktus  asmens duomenis  tvarkysime teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.). - informuoti apie vykstančias naujienas, bendrauti su mūsų sekėjais ir socialinių puslapių lankytojais, statistinės informacijos pagrindu mūsų teikiamą informaciją ir kitą paskyrose atliekamą veiklą pritaikyti paskyros lankytojų poreikiams.

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate atlikdami tam tikrus veiksmus socialiniuose tinkluose, tvarkomi ir saugomi socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka ir terminais, ir mes negalime daryti tam jokios įtakos.

Užtikriname efektyvų ir saugų mūsų interneto puslapio veikimą bei siekiame sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas interneto puslapyje siūlomas paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir sukurti naujas.

IP adresas, operacinės sistemos versija, įrenginio, kurį naudojate, parametrai, sesijos pradžios laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, kiti statistiniai duomenys ir bet kokia informacija, saugoma naudojant slapukus, taikomus Jūsų įrenginyje (plačiau apie naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų privatumo pranešime)

Turime teisėtą interesą (stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, gerinti ir kurti naujas paslaugas, užtikrinti, kad Bendrovės interneto puslapis veiktų kokybiškai saugiai bei jame apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Iki 2 metų (plačiau apie naudojamų slapukų saugojimo terminus rasite Slapukų privatumo pranešime).

Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas

Visos asmens duomenų kategorijos, nurodytos šiame Privatumo pranešime.

Turime teisėtą interesą apginti, pareikšti ir įgyvendinti teisinius reikalavimus, užkirsti kelią ir (arba) apgaulingą ar nusikalstamą veiklą, surinkti nustatytų pažeidimų įrodymus ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Kol vyksta reikalavimo tyrimas, nagrinėjimas ir vykdymas. Jei tyrimo metu pažeidimas nenustatomas, duomenys saugomi 1 (vienus) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą priėmimo dienos. Nustačius pažeidimą, duomenys saugomi 3 metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą arba iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo.

Pateikiate prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises numatytas BDAR ir užtikriname prašymo įgyvendinimo vykdymą.

Priklausomai nuo to, kokius asmens duomenis pateikiate: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, tabelio numeris, juridinio partnerio kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, prašymo data, prašymo vieta, nurodytas atsakymo į prašymą pateikimo būdas, prašymo turinys ir kita informacija, pateikta duomenų subjekto prašyme, atsakymas duomenų subjektui, kita informacija, susijusi su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu.

Turime teisinę prievolę (užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą – (BDAR III skyrius)

Prašymai saugomi 5 (penkis) metus nuo atsakymo pateikimo dienos.


1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).


       3. IŠ KUR GAUNAME INFORMACIJĄ APIE JUS IR KOKIĄ INFORMACIJĄ PRIVALOTE MUMS PATEIKTI?

Prašome peržiūrėti atsakymą į 2 punktą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

 • sudarytume su Jumis sutartis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus;

 • jums nepateikus nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti sutarčių ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

Didžiąją dalį informacijos pateikiate Jūs pats, tačiau dalį informacijos apie jūsų asmens duomenis, galime gauti iš kitų klientų, pavyzdžiui, jeigu jie perka jums dovanų kortelę.

      4. KAM PERDUODAME INFORMACIJĄ APIE JUS?

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

 • programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms, įskaitant pokalbių įrašinėjimo paslaugas teikiančias įmones;

 • įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

 • mokėjimo paslaugų teikėjams;

 • rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;

 • APRANGA grupei priklausančioms įmonėms, kai jos atsakingos už tam tikrų konkrečių joms priskirtų funkcijų vykdymą;

 • reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

 • trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

 • automatinio dydžių paskaičiavimo funkcionalumo paslaugas teikiančiai įmonei galime perduoti tik statistinę informaciją, neidentifikuojančią pirkėjo.

Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

       5.
AR JŪSŲ DUOMENYS BUS PERDUODAMI UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ2?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio Privatumo pranešimo 4 punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;

 • su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;

 • esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;

pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.


2 Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

      6. KOKIAS TEISES TURITE?

 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros ir, jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. pašto adresu [email protected] arba atsiuntę duomenų subjekto prašymą el. pašto adresu: [email protected] Lietuvoje, [email protected] arba [email protected] Latvijoje, [email protected] arba [email protected] Estijoje. 

 • Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. Savo sutikimą dėl pasiūlymų ir informacijos apie prekes gavimo Jūs galite koreguoti (atšaukti ar iš naujo suteikti) savo paskyroje, skiltyje Naujienlaiškiai. Siųsdami duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros turinio informaciją el. laišku ar kita forma, suteikiame klientui patogią, nemokamą ir paprastą (lengvą) galimybę atsisakyti tolesnio tokios informacijos gavimo. Informaciniame pranešime ar naujienlaiškyje tereikia paspausti informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugos prenumeratos atšaukimo nuorodą. Atšaukus informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugą, atšaukiamas ir duomenų subjekto sutikimas (ateityje gauti naujienlaiškius) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

 • Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje - Valstybinėi duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva; el. pašto adresas: [email protected]), Latvijoje - Latvijos duomenų apsaugos inspekcijai (Elijas iela 17, Ryga, el. pašto adresas: [email protected]), Estijoje - Estijos duomenų apsaugos inspekcijai (Tatari 39, 10134 Talinas; el. pašto adresas: [email protected]).

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukus mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis paslaugomis. 

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. 

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. 

 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

 • Teisė nesutikti su visiškai automatizuotu asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums.

      7. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Norėdamas įgyvendinti šio Privatumo pranešimo 6 punkte nurodytas savo teises, galite:

 • asmeniškai pristatyti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises (toliau – Prašymas)3 į Bendrovės registruotą buveinę arba duomenų apsaugos pareigūnui šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais adresais (pateikiant prašymą paprašysime jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);

 • išsiųsti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais pašto adresais (jei jūs nesate mūsų klientas, prie Prašymo prašome pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją);

 • pateikti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 10 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais (Prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu);

 • teikiant prašymą per atstovą – prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka bei kontaktiniai duomenys, kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo;

 • duomenų valdytojas, gavęs prašymą ir įvertinęs savo veiklos specifiką, prašymo turinį bei turimą informaciją apie Duomenų subjektą informaciją, gali papildomai paprašyti Duomenų subjekto identifikuoti save papildomomis priemonėmis ar būdais, jeigu kyla abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės nustatymo;

 • Bendrovėje tam tikrais atvejais Duomenų subjektams gali būti suteikiama galimybė patiems valdyti savo, kaip Duomenų subjekto, teises, pavyzdžiui, Interneto svetainių www.soulz.lt / www.soulz.lv / www.soulz.ee paskyrose arba Mobiliojoje programėlėje yra galimybė pačiam pasikeisti savo paskyros duomenis, ištrinti savo paskyrą.


3 Rekomenduojama naudoti Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma pateikiama šioje nuorodoje.

      8. AR JUS PROFILIUOJAME IR PRIIMAME AUTOMATIZUOTUS SPRENDIMUS?

Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume kelią nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimui.

      9. AR INTERNETO PUSLAPYJE IR MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE YRA NAUDOJAMI SLAPUKAI?

Taip, mes naudojame slapukus Interneto svetainėje, daugiau apie naudojamus slapukus galite rasti Slapukų privatumo pranešime, tačiau Mobiliojoje programėlėje slapukai nėra renkami.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į būtinuosius, funkcinius, statistikos, rinkodaros ir kitus. Slapukai įrašomi tik tuomet, jeigu Jūs pagrindiniame Interneto svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius slapukus, kuriems sutikimas nėra būtinas. 

Analizės ir kitais tikslais, jums sutikus, naudojame trečiųjų šalių (pvz., Google Analytic, Facebook) paslaugas. Šiuo atveju prieigą turime tik prie apibendrintų duomenų ir nenaudojame slapukų tam, kad identifikuotume konkretų asmenį, tačiau paslaugų teikėjas ir kitos trečiosios šalys gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai, kaip Google ir kitos trečiosios šalys tvarko jūsų asmens duomenis rasite jų privatumo politikose (Google privatumo politiką rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą naudojant Facebook, rasite čia: https://www.facebook.com/policies/cookies).

Daugiau informacijos apie tai, kaip galite valdyti slapukus ir kaip juos pašalinti iš savo įrenginio rasite Slapukų privatumo pranešime.

      10. KAIP SUSISIEKTI SU BENDROVE AR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNU?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, galite kreiptis į:

 • Bendrovę Lietuvoje adresu Ukmergės g. 362, LT-14311, Vilnius; Latvijoje adresu Elizabetes 51, LV-1010, Ryga; Estijoje adresu Rotermanni 18/1, 10111,Talinas;  tel.nr. +370 5 207 8801, el. p [email protected];

      11. PRIVATUMO PRANEŠIMO PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

Pasiliekame teisę keisti Privatumo pranešimą, informuodami apie pasikeitimus arba papildymus Interneto svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje.

Ankstesnį Privatumo pranešimą galite rasti šioje nuorodoje.